Taken Tellers

Voor de wedstrijd:

De teller dient 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn en zich melden bij de zaalwacht en scheidsrechters

Tijdens de wedstrijd:

 Invullen van het wedstrijdformulier

 Bijhouden van de stand

 Controle en noteren van juiste wissels

 Controle en noteren time-out

 Opslagvolgorde controleren

 Aangeven einde set en wisselen bij 8 in de 5e set

 Aantekeningen maken wangedrag en spel ophouden op aangeven van de scheidsrechter

 Eindkolom wedstrijdformulier invullen

 Libero controleren

Overige zaken

 Een teller is een official. Het is dus niet de bedoeling dat deze zich gedraagt als supporter.

De tellertafel staat altijd in het zicht van de eerste scheidsrechter. Is er een tweede scheidsrechter, dan staat de tafel zo dicht mogelijk bij de tweede scheidsrechter.