Ondersteunende leden

Bruvoc is een club met 230 leden waar sportiviteit en gezelligheid voorop staan. Dit alles natuurlijk samen met een vleugje prestatie. Dit zien we dan ook terug in de activiteiten binnen de club. Bruvoc is een club met erg veel vrijwilligers. Vele vrijwilligers zien we terugkomen in verschillende commissies zoals de technische commissie, de activiteitencommissie, de redactiecommissie Time Out, de sponsorcommissie en de beachcommissie, maar ook niet te vergeten de ouders die de kinderen meenemen naar uitwedstrijden. Dit geeft aan dat Bruvoc een hechte club is.

Daarom willen we dan ook een nieuwe groep leden toevoegen. De zogenaamde ondersteunende leden of ook wel donateurs genoemd.

Dit zijn leden die Bruvoc niet alleen een warm hart toedragen, maar ook een financiële bijdrage willen doen. Dit is nieuw voor Bruvoc. Daarom hebben we hiervoor dan ook een nieuwe opzet gemaakt.

Aangezien niet iedereen dezelfde financiële draagkracht heeft kan elk ondersteunend lid/donateur kiezen uit 3 verschillende “eremetalen”.

  • Brons: De bijdrage per jaar is 15 euro en hiermee ondersteun je de club in al zijn activiteiten.
  • Zilver: De bijdrage per jaar is 25 euro en hiermee ondersteun je de club in al zijn activiteiten. Daarnaast ontvang je het clubblad “Time-out”.
  • Goud: De bijdrage per jaar is 50 euro en hiermee ondersteun je de club in al zijn activiteiten. Daarnaast ontvang je het clubblad “Time-out”. En als extra word je vermeld als lid van de club van 50.

Extra informatie t.a.v. ondersteunend lid:

  1. De jaarlijkse bijdrage wordt via automatische incasso geïnd aan het begin van het nieuwe seizoen.
  2. Ondersteunende leden hebben geen stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering.
  3. Mocht je interesse hebben dan kan je aangeven dat je op de maillijst van Bruvoc wordt geplaatst, zodat je op de hoogte wordt gehouden van alle activiteiten binnen de club.

Mocht je interesse hebben (en dat hopen we natuurlijk van harte), lever dan het aanmeldingsformulier in bij het secretariaat (Mezenstraat 52, Brummen) of verstuur het digitaal naar secretariaat@bruvoc.nl.

Alvast hartelijk dank namens de gehele club Bruvoc!