Maatregelen corona crisis

Beste Bruvoc leden,

Bruvoc last alle trainingen, wedstrijden en andere activiteiten af. In ieder tot 1 april 2020 zal er i.v.m. de corona crisis niet gevolleybald worden. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de Nevobo.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, houden we je op de hoogte. Mochten er vragen zijn, dan kan er contact worden opgenomen met John Ruumpol (06-30725236).

Bestuur Bruvoc