Ereleden

Hieronder de leden van Bruvoc die speciaal zijn benoemd als erelid,
dit omdat men iets speciaals heeft gedaan voor de vereniging!

De heer H. Bunschoten

De heer F. de Gier

De heer D.J. van Goor

De heer A. Jonkman

De heer G. Pennings

De heer R. Reusink

Mevrouw R.J. Schafer-Sloof