Collecte Fonds Gehandicaptensport

Met een grote groep vrijwilligers van zowel binnen als buiten de vereniging collecteert Bruvoc in april voor het Fonds Gehandicaptensport.

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.

Voor meer informatie: www.fondsgehandicaptensport.nl