Beleid omtrent ongewenst gedrag

Tijdens de ledenvergadering van 18 juni 2018 is het beleid van Bruvoc omtrent ongewenst gedrag goedgekeurd. Hier kunt u het beleidsstuk m.b.t. dit onderwerp nalezen.

Voor vragen kunt u terecht bij John Ruumpol (voorzitter@bruvoc.nl).