Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe wet ingevoerd, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is geldend binnen de gehele Europese Unie en vervangt de privacywet.

Het bestuur van Bruvoc heeft in zijn bestuursvergadering van 14 mei 2018 besloten dat wij deze nieuwe wetgeving serieus willen naleven. De NOC*NSF heeft voor sportverenigingen een stappenplan opgesteld. Het bestuur van Bruvoc gaat dit stappenplan verder uitwerken. Na afronding vragen wij een verklaring aan bij de stichting AVG zodat vastgelegd is dat wij op een correcte manier om gaan met de persoonsgegevens van onze leden en onze contacten.

Het uitwerken van dit stappenplan vergt enige tijd. Het bestuur van Bruvoc zal gedurende deze periode de privacy van alle leden waarborgen op dezelfde wijze als dat wij dat al deden toen de privacywet nog van kracht was.

Bij vragen kunnen jullie je wenden tot Jan-Willem Kiezebrink (voorzitter) of Maroesja Elshof (bestuurslid).