Bruvoc en corona

Het volleybalseizoen is eindelijk weer begonnen. Onlangs hebben de leden van ons een mail ontvangen met de regels, richtlijnen en voorwaarden waarmee we zo veilig mogelijk kunnen sporten. Nadien hebben we ook informatie van Sportkompas (de beheerder van onze sportzaal) ontvangen. Ook zijn er nog wat vragen aan ons gesteld. In dit bericht geven we informatie over hoe we gaan sporten:

1. Omkleden en douchen. Sportkompas stelt dat er 5 mensen veilig tegelijk van een kleedkamer gebruik kunnen maken. Tijdens de trainingen kunnen we ons per zaaldeel spreiden over 2 kleedkamers. Meestal zal er dan voldoende capaciteit zijn. Zoniet dan zal er even gewacht moeten worden. Daarmee laten we de keuze aan jezelf of je bij Rhienderoord doucht. Daarbij wel het verzoek om niet te laat op de training te komen. De kleedkamer is dan in gebruik door het vertrekkend team.
2. Tijdens de wedstrijden hebben we meer teams. Het wordt dan lastig om iedereen een plekje te geven. We vragen je om dan wel thuis te douchen en om te kleden en daarmee de ruimte te geven aan de gasten zodat zij wel kunnen douchen. We gaan ervan uit dat de andere verenigingen dit ook doen.
3. Vervoer. Er kwamen vragen over het rijden naar wedstrijden. Hierover kun je info vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/verkeer-openbaar-vervoer-grensstreek/vervoer-met-de-auto-of-taxi. Zit je met je teamleden in de auto dan is het advies om een mondkapje te dragen.
4. Horeca in Rhienderoord. Een drankje na de sport is heerlijk. En dit kan ook. De mensen van Sportkompas regelen een 1,5m inrichting. Als Bruvoc leden hoeven we geen naam en tel nr achter laten. Gasten moeten dit wel. Indien nodig zullen wij vanuit ons training- en wedstrijdschema de mensen benaderen.
5. De ventilatie in de accommodatie is nagekeken. Het blijkt dat deze voldoet aan de normen. Formeel zou er 100 mensen publiek toegestaan zijn. Toch lijkt het ons goed om zeer terughoudend te zijn om als publiek naar de zaal te komen. Voor de jeugdteams zijn de chauffeurs welkom.
6. De trainers en zaalwachten zijn onze corona aanspreekpunten. Zij zullen tijdens de wedstrijden en trainingen kijken of iedereen zich zo goed mogelijk aan de regels houdt.
7. In en rond de sporthal zijn looproutes aangegeven. Houd je hier zoveel mogelijk aan.

Voor vragen kan er natuurlijk altijd contact opgenomen worden.

Namens Bruvoc,
John Ruumpol

Maatregelen corona crisis

Beste Bruvoc leden,

Bruvoc last alle trainingen, wedstrijden en andere activiteiten af. In ieder tot 1 april 2020 zal er i.v.m. de corona crisis niet gevolleybald worden. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de Nevobo.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, houden we je op de hoogte. Mochten er vragen zijn, dan kan er contact worden opgenomen met John Ruumpol (06-30725236).

Bestuur Bruvoc